Узбекистон Касаба уюшмаси Федерацияси..

photo 2018-08-17 17-32-01 Узбекистон Касаба уюшмаси Федерацияси кенгаши тассаруфидаги ДПМарказида 2018 йил 18 август куни – Мустакиллик йилларида эришилган энг катта бойлигимиз – халкимизнинг тинч ва фаровон, осоишта хаети жамиятимиздаги узаро хурмат, мехр – окибат ва багрикенглик мавзусида тадбир утказилди.

Тадбирда диний кумита ишлари буйича маъсул котиб Шукурулло Жураев нутк сузлади.